تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی

  • گازسنج های قابل حمل دستی
  • تجهیزات تنفسی حریق
  • فیلتر تجهیزات تنفسی
  • ماسک ، عینک و کلاه ایمنی
  • دوشهای ایمنی جهت شستشو ، تجهیزات شستشو چشم
  • کپسول های آتشنشانی ( آب ، فوم ، CO2و ... )
  • علائم ایمنی

برخی کمپانی های مطرح جهانی که این شرکت با آنها بصورت مستقیم و یا از طریق نمایندگی های خارجی در ارتباط میباشد عبارتند از :   Honeywell ,Drager , MSA , BW , ABS , Total