سیستمهای اطفاء حریق و تجهیزات جانبی

سیستم اطفاء اتوماتیک CO2 , FM200 , IG55

 • قابلیت Redundancy با سیلندرهای اولیه و ثانویه
 • تحریک سیلندرها بوسیله سیلندرهای Master و یا سیلندرهای گاز نیتروژن
 • سیستم دارای شیرآلات ایمنی ، چک ولو ، سلونوئید ولوو ....
 • ضریب ایمنی بسیار بالا در مکانهای صنعتی و سالنهای کنترل
 • دارای تائیدیه های بین المللی ایمنی و آتش نشانی
 • طراحی و اجرای کلیه سیستمها براساس استاندارد NFPA

سیستم اطفاء حریق فوم(Foam Bladder Tanks)

 • مخازن عمودی و افقی با ظرفیت حدود 600 تا 12000 لیتری
 • پکیج مخزن دارای شیرهای ایمنی ، چک ولو ها ، سلونوئید ولو ها ، سطح سنج و شیرهای اطمینان
 • ضریب ایمنی بسیار بالا در مخازن نفتی قابل اشتعال
 • دارای تائیدیه های بین المللی ایمنی و آتش نشانی
 • طراحی و اجرای کلیه سیستمها براساس استاندارد NFPA

مونیتورهای اطفاء حریق(Fire Monitor)

 • دارای انواع دستی ، برقی ثابت و قابل حمل برای کاربردهای گوناگون
 • امکان استفاده با سیال آب و یا فوم استاندارد
 • دارای نازل های متفاوت جهت اطفاء حریق در مسیرهای طویل
 • قابلیت چرخش 360 درجه ای
 • دارای انواع چرخشگر دستی و کنترلی

سیستم پاشش آب (Water Spray)

 • دارای انواع شیرهای دستی و اتوماتیک
 • دارای سایزهای متفاوت با قابلیت اسپری آب و فوم
 • نازل های اسپری با قدرت پخش کنندگی بالا
 • نصب در محیطهای ساختمانی و صنعتی